Siła sztuki

Projekt SIŁA SZTUKI składa się z dwóch współzależnych części: wystawy dzieł z kolekcji sztuki współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Lwowskim Pałacu Sztuki oraz sympozjum poświęconego kolekcjonowaniu sztuki współczesnej i ochronie dziedzictwa kulturowego w Polsce i na Ukrainie. Punktem odniesienia dla konferencji jest idea programu „Znaki Czasu”, na bazie której zostały zbudowanie regionalne kolekcje sztuki współczesnej w Polsce.

Na wystawę w Lwowskim Pałacu Sztuki składają się dzieła polskich artystów pochodzących

z kolekcji sztuki współczesnej tworzonej przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Większość prezentowanych prac została stworzona przez najwybitniejszych polskich twórców, wnoszących trwały wkład w kulturę europejską i światową. Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych obejmuje szeroki i zróżnicowany przegląd sztuki polskiej ostatniego półwiecza, ukazując złożony obraz artystycznych kontynuacji i reinterpretacji. Wśród zgromadzonych dzieł znajdują się m.in. prace malarskie Włodzimierza Borowskiego, Mikołaja Smoczyńskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Sławomira Marca – dotykające granic obrazu; Zbigniewa Warpechowskiego stanowiące swoistą reinterpretację tematu martwej natury; Tomasza Tatarczyka oddziałujące plastyczną sugestią pejzażu, a także prace konceptualne Stanisława Dróżdża, Jarosława Kozłowskiego, Dariusza Korola – będące poszukiwaniami w obrębie języka i kodu sztuki. Rozległy dział lubelskiej kolekcji obejmuje artystyczne instalacje, ukazujące aktualne poszukiwania wywodzące się z tradycji obiektów – Mirosław Bałka, Leon Tarasewicz, Jerzy Bereś, Koji Kamoji, Tomasz Ciecierski. Kolejny obszar, nieustannie i konsekwentnie rozbudowywany, zajmują zapisy wideo, odnoszące się do kreowanych sytuacji, działań, performanców, zapisów przestrzennych aranżacji, w tym realizacje Grzegorza Kowalskiego, Jana Świdzińskiego, Zbigniewa Warpechowskiego i Tomasza Stańki, Janusza Bałdygi, Zygmunta Piotroskiego, Krzysztofa Zarębskiego, Ewy Zarzyckiej, Grupy Sędzia Główny. Wśród projekcji wideo i fotograficznych montaży ważne miejsce zajmują prace podejmujące obserwację współczesnej przestrzeni społecznej – Józef Robakowski, Cezary Bodzianowski, Zofia Kulik, Dominik Lejman, Krzysztof Pruszkowski. Poza wymienionymi, udział w wystawie weźmie wielu innych uznanych artystów młodego i średniego pokolenia, w sumie 45 twórców, prezentujących ponad 90 dzieł artystycznych różnych gatunków sztuki – obrazów, fotografii, obiektów, instalacji, filmów artystycznych, filmowych zapisów performance, prac multimedialnych oraz działań konceptualnych – również powstających specjalnie do wystawy we Lwowie, a odnoszących się do spuścizny muzealnej Polski i Ukrainy.

Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych pokazując złożony, wielowymiarowy charakter sztuki ostatnich dekad, ma ambicje kształtowania obrazu historii, jak i wykreślania kontekstów współczesności. W ramach prezentacji lubelskiej kolekcji we Lwowie chcemy ukazać sztukę współczesną jako teren eksploracji obszarów „pogranicznych” sztuk wizualnych, w ramach tego tematu chcielibyśmy przedstawić różne wątki podejmowane przez artystów kolekcji. Ukazanie sztuki polskiej ostatniego półwiecza, podejmującej i problematyzującej temat „granicy” okazuje się intrygującym spojrzeniem dzisiaj, w czasie nieustannych przekształceń i przemieszczeń granic we współczesnej Europie. Z kolei odniesienie do „siły sztuki” zawarte w tytule projektu uświadamia, jak istotne i wręcz niezbędne jest stymulowanie i katalizowanie poprzez sztukę wszelkich przemian

i przewartościowań. Wykorzystanie sprawczej i ożywczej siły sztuki do budowania tożsamości społecznej, kształtowania wyobraźni i wzmacniania hierarchii wartości.

Wydarzenie realizowane jest przez partnerów z Ukrainy i Polski, w tym: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie, Galeria KONT (ACK UMCS) w Lublinie, Lwowski Pałac Sztuki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie, Stowarzyszenie Artystów Dzyga we Lwowie, Stowarzyszenie Virmenska – 35, Instytut Polski w Kijowie, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, polsko-ukraińska Fundacja Trans Kultura, Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lwowska Galeria Sztuki.