Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Fort Missia”

Fort.Missia –  międzynarodowy festiwal sztuki na terenie przygranicznym dotkniętym bezpośrednio działaniami wojennymi podczas I wojny światowej. Co roku Fort.Missia przedstawia  najnowszą sztukę w starych fortyfikacjach na granicy polsko-ukraińskiej, dostępnych dla widzów tylko w raz roku – podczas festiwalu. Prezentowane są artystyczne projekty z Ukrainy, Polski, Rosji, Czech, Szwecji, Holandii i USA. W programie znajdują się m. in.: land art, koncerty rockowe, eksperymenty z jazzem, elektroniką i sztuką współczesną, widowiska teatralne, spotkania literackie, fire show, pokazy filmów, warsztaty artystyczne, galerie rzemieślników, happeningi.  Festiwal ten to przestrzeń natchnienia i pomysłów, powód do rozmyślań nad sensem życia i próba pokonania zła wojny energią radości.

Festiwal Fort.Missia w swoich dążeniach do pokonywania, zamazywania granic w sztuce sięgał dalej, podejmując również tematy granic pomiędzy ludźmi i narodami (takimi jak granica strefy Schengen), oraz dbania o krajobraz naturalny. Chce również budować na nowo silną pozycję Land Artu, przypomnieć jego założenia i możliwości oddziaływania, wskazać na jego niezwykły potencjał, który w Europie Wschodniej dopiero teraz objawia się z całą siłą.

Fundacja Trans Kultura prezentuje podczas festiwalu środowisko kulturalne Lublina. W ten sposób festiwal połączył merytoryczny program z otwartością na uczestników. Idea która przyświecała temu projektowi – to uczestnictwo w nowo tworzonym festiwalu szerokiego grona artystów i kuratorów i animatorów lubelskich. W ramach festiwalu Fort Missia  w 2009 roku odbyła się rezydencja lubelskich artystów tworzących w nurcie land art.: Katarzyny Szczypior i Jarosława Koziary.

Strona festiwalu www.fortmissia.com

Organizatorzy/współorganizatorzy:

 • Stowarzyszenie Artystyczne «Dzyga» Lwów
 • Stowarzyszenie  «Wirmeńska 35» Lwów
 • Instytut Sztuki Aktualnej, Lwów
 • Towarzystwo  «Fort»
 • Biuro kultury i turystyki Mostyskiej RAP
 • Lwowska obwodowa administracja państwowa
 • Popowycka rada wiejska
 • Fundacja «TransKultura» Lublin
 • Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
 •  Starosta Przemyski,
 • Stowarzyszenie Dziedzictwo Europy Środkowej,
 • Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinskyego
 • Warsztaty Kultury (Filia Centrum Kultury w Lublinie)

Program Festiwalu 2010

Mapa dojazdu na Festiwal

Mapa Festiwalu

Video Fort Missia 2009

Video Fort Missia 2010

Video Fort Missia 2011