L² – Potęgowanie kultury Lublina i Lwowa

Ideą projektu L² jest stworzenie okazji do spotkania po  raz pierwszy różnych środowisk twórczych Polski i Ukrainy; Lublina i Lwowa. Bezpośredni kontakt osób o podobnych profesjach, marzeniach, poszukiwaniach twórczych ma być pretekstem do wymiany idei, wiedzy, doświadczeń, „know-how” w obszarze sztuki i kultury, co w dalszej perspektywie służy do budowania inicjatyw oddolnych społeczności Europy Środkowo Wschodniej.

L² to współpraca artystyczno – kulturalnej pomiędzy Lublinem a Lwowem, podczas którego spotkają się przede wszystkim przedstawiciele „młodej”, poszukującej, niezależnej, alternatywnej, aktualnej, nowoczesnej sztuki i kultury.

Pierwszym etapem projektu L² listopad 2008 był wyjazd około 100 osób z Lublina do Lwowa, w celu zorganizowania tam różnorodnych prezentacji artystycznych: koncertów, spektakli, warsztatów, wydarzeń muzycznych, prezentacji multimedialnych, projekcji filmowych, pokazów mody alternatywnej, performance oraz wykładów o sztuce i kulturze. Grupa ta miała ukazać możliwie najszersze spektrum twórczości poszukujących środowisk artystycznych. Menadżerowie kultury, kuratorzy, animatorzy, publicyści i reprezentanci organizacji pozarządowych eksplorowali nieznane obszary środowisk kulturalnych  Lwowa by konstruować kolejne modele współpracy.

Drugi etap projektu L² kwiecień 2009 w Lublinie był odzwierciedleniem  poprzedniego kulturalnego szturmu Lwowa w sile około 100 osób  z  Ukrainy. Projekty, które zostały przedstawione w Lublinie, były zainspirowane poziomymi kontaktami między artystami z Ukrainy i Polski. Zasadniczym kryterium określenia wydarzeń artystycznych był „dynamiczny proces” realizacji zaproponowanych idei oraz koncepcji, które rozpoczęły swoje publiczne życie właśnie z „L2”. Drugim aspektem tworzenia programu był proces uświadomienia przez każdego z uczestników wymiany kulturowej samego projektu „L2” jako formy i terytorium, które aktualizuje artystyczne wysiłki całej grupy i każdego artysty z osobna.