Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego 2011

 

Współpracę kulturalną we wspólnej przestrzeni, obejmującej zarówno kraje Unii Europejskiej, jak i obszar Europy Wschodniej leżący poza granicą Schengen, urzeczywistnić można tylko poprzez wspieranie międzynarodowej, solidarnej społeczności ludzi kultury. Społeczność ta powinna zawiązać sieć, stanowiącą narzędzie urzeczywistnienia idei Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego. Autentyczne zaangażowanie i praktyczne działania ludzi ze środowisk kulturalnych powinny zostać także wsparte przez władze na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kongres jako agora spotkania i dialogu wyznacza zaledwie początek…

Do takich wniosków doszło ponad 300 uczestników Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Lublinie w dniach 21-23 października 2011 roku. Kongres współtworzyli praktycy kultury: artyści, menadżerowie i animatorzy kultury, przedstawiciele ministerstw, samorządów, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich i mediów z krajów Partnerstwa Wschodniego, Unii Europejskiej, a także z Rosji i pozostałych krajów europejskich (łącznie 17 państw). Kongres zorganizowały: Miasto Lublin, Fundacja Trans Kultura i Warsztaty Kultury w Lublinie, był on współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Debata na temat wzbogacenia Partnerstwa Wschodniego (jednego z nowych elementów Unijnej Polityki Sąsiedztwa) o wymiar kulturowy toczyła się wokół czterech tematów: „Kultura ku rozwojowi”, „Kultura ku edukacji”, „Kultura ku organizacji i niezależności”,
„Kultura ku współistnieniu”. Zgodnie z założeniem nowego modelu Kongresu, uczestnicy stworzyli dziesięć zespołów roboczych, które w demokratycznym dialogu pracowały nad problemami, zaleceniami i praktycznymi rozwiązaniami. Powinny one zostać uwzględnione przez Komisję Europejską przy tworzeniu mechanizmów współpracy kulturalnej Unii Europejskiej z Europą Wschodnią.
„Sieć Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego” (nazwa robocza) to zawiązana podczas Kongresu organizacja otwarta dla wszystkich ludzi kultury pracujących w krajach i z krajami Partnerstwa Wschodniego. Docelowo będzie jednym z narzędzi wspierających realizację rekomendacji wypracowanych podczas Kongresu.
Wnioski i rekomendacje przedstawione przez grupy robocze wielokrotnie pokrywały się, z różnych perspektyw dotykając tych samych problemów. Składają się one na roboczą ekspertyzę, wyznaczającą najważniejsze punkty krytyczne, wraz z propozycjami rozwiązań.
PROGRAM KONGRESU

OBSZARY TEMATYCZNE

KONKURS

REKOMENDACJE

Organizatorzy:

Fundacja Trans Kultura

Warsztaty Kultury w Lublinie

Urząd Miasta Lublin

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu “Promocja wiedzy o Polsce”

Partnerzy:

Urząd Miasta Lwów

Urząd Miasta Tibilisi

Instytut Polski w Bukareszcie

Instytut Polski w Kijowie

Instytut Polski w Mińsku

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej W Polsce

Współpraca:

East Book

Nowa Europa Wschodnia

Kultura Liberalna

Kwartalnik Respublika Nowa

Stowarzyszenie Artystyczne “Dzyga”

Miesięcznika Wymiany Idei Kultura Enter

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Lublin