Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” 2013

 Kongres “Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, odbył się w dniach 4 – 6 października 2013 w Lublinie. Kongres był miejscem konkretnych działań kulturowych oraz czasem na wypracowanie sposobów realizacji wizji wspólnej przestrzeni kulturowej: Europy bez podziału na Unię Europejską i Partnerstwo Wschodnie.

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego w 2011 roku doprowadził do wyrażenia realnych potrzeb kultury krajów Partnerstwa Wschodniego. Organizując drugą edycję Kongresu pragnęliśmy stworzyć otwartą przestrzeń wypowiedzi i twórczości dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Obrady i warsztaty przygotowalisny odwołując się do idei agory: przestrzeni, w której nie ma sztywnego podziału na mówców i słuchaczy. Uciekamy od typowego modelu konferencyjnego i akademickiego o twardo zdefiniowanej strukturze pionowej, opartej na cyklu referatów, która nie oferuje zbyt wiele przestrzeni do dyskusji. Zamiast tego uczestnikom Kongresu proponujemy strukturę poziomą, opartą na założeniach równoprawnych spotkań roboczych i warsztatów. Uczestnikom nie narzucamy zamkniętego programu, opartego na dyskusji wokół ściśle zaznaczonych tez. Liczymy, że dzięki tym założeniom ustalenia wypracowane w czasie obrad Kongresu będą wynikiem wspólnej pracy wszystkich uczestników, a sam Kongres ustanowi platformę porozumienia, tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy.

Na Kongresie spotkają się twórcy, myśliciele i organizatorzy praktycy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi się zaangażować się w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Podczas Kongresu znajdą się także miejsce i czas na wzajemne poznawanie się i przedstawienie dobrych praktyk.