Festiwal Land Art

Festiwal Lubelski Land Art to projekt który ma na celu uprawianie i upowszechnianie sztuki ziemi. Ten rodzaj działalności łączy naturę ze sztuką, otwierając nowe możliwości działań artystycznych w przestrzeni środowiska naturalnego oraz przestrzeni publicznej. Nasz festiwal stwarza nowe szanse i nową jakość wypowiedzi artystycznej, a przy okazjipromuje region lubelski jako miejsca przyjazne ludziom, sztuce i kulturze. Projekty artystyczne realizowane będą w symbiozie z środowiskiem naturalnym, co wpisuje się w światowy trend ekologicznych działań wizualnych.

Założeniem pierwszego Festiwalu Lubelski Land Art jest stworzenie kilku odmiennych form sztuki i ukazanie szerokiego spektrum tego typu działań. W myśl tej idei podczas Festiwalu zaprezentujemy prace 3 artystów z Polski, Ukrainy i Białorusi, przeprowadzimy warsztaty oraz zaprezentujemy wystawę wybranych prac uczestników Festiwalu.

Ideą przewodnią wszystkich realizacji jest sztuka wychodząca w naturalną przestrzeń poza muzea/galerie na spotkanie z widzem, zmieniająca sposób postrzegania przyrody i sztuki. Działania tego typu wynikają z rozumienia sztuki współczesnej jako zaangażowanej w szerzenie wartości ekologicznych, społecznych  i duchowych.

W trakcie trwania Festiwalu powstały prace w Kazimierzu nad Wisłą, Wąwolnicy i na granicy polsko-ukraińskiej w okolicy miejscowości Horodyszcze.

1.     „Swobodny przepływ” autor: Jarosław Koziara

Praca powstanie na granicy polsko-ukraińskiej w okolicach miejscowości Kryłów.Dwie kilkusetmetrowe formy w kształcie ryb wyorane traktoremi obsiane nasionami faceliiw połowie po stronie polskiej, a w połowie po stronie ukraińskiejsymbolicznie przekroczą granicę. Praca będzie dokumentowana z lotu ptaka (loty samolotem)i będzie zaprezentowana podczas Dni Dobrosąsiedztwa w sierpniu 2011 w Kryłowie w formiewystawy fotografii dokumentującej proces ewolucji obrazu na przestrzeni kilku miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                       2.     2. „Słoneczna klepsydra”, autor: Mirosław Wajda

    Praca powstanie w dolinie między rzeką Wisłą a   wapienną skarpą w Janowcu. Do wbitego pionowo masztu przymocowane zostaną metalowe linki opuszczone w różnych  kierunkach (przypominające lirę). Na nich będą zawieszone okrągłe  lustra,które odbijając   promienie słoneczne, będą tworzyć swego rodzaju rytmiczne pulsacje na wapiennych skałach  Założeniem artysty jest stworzenie dzieła, które będzie odzwierciedlać balansowanie na pograniczu natury i sztuki.

3.     „Amonit”, autor: Jarosław Koziara

Sylweta prehistorycznego amonita będzie wykonana z kilkunastu ton wapiennego kruszywa, usypana na łące widocznej ze skarpy w Janowcu.Dosłownie i symbolicznie będzie odnosić sięi tworzywa z którego jest wykonana – skorupiaków z niegdysiejszego dna morskiego.Istotą tego działania artystycznego jest odwieczna i nieustająca przemiana materii.                                                                          

     4  .     „Architektoniczne ruiny”, autor:    Artur Klinau

W otwartej, naturalnej przestrzeni Kazimierza Dolnego nad Wisłą umieszczone zostaną różne, monumentalne formy architektoniczne – artystyczne ślady antycznych cywilizacji: kolumny, bramy, łuki wykonane ze słomy. Założeniem artysty jest polemika miedzy tym co trwałe a tym co ulotne.