Stowarzyszenie Artystyczne „Dzyga”

Organizacja artystów, działaczy społecznych, przedsiębiorców, powstała poprzez połączenie wielu kul­turotwórczych projektów i obiektów zainicjowanych w okresie zdobycia przez Ukrainę niepodległości (kluby, festiwale, projekty medialne etc.). Stowarzyszenie założyły w 1993 roku środowiska działaczy społecznych Ruchu Studenckiego („Bractwo Studenckie” 1989-1993), środowiska sztuki awangardowej („Szlach”/„Droga” 1989–1992) oraz muzyków ówczesnego undergroundu Lwowa („Klub Szanuwalnykiw Czaju”, „Mertwyj Piweń”, Festiwal Undergroundu „WyWych”) Najbardziej bezkompromisowymi i aktywnymi projek­tami Stowarzyszenia są: „Festiwal Undergroundu “WyWych”, festiwal „Jazz Bez”, „Fluhery Lwowa”, „Metro Jazz”, „Pink Slow”, Tydzień Sztuki Aktualnej „7”, Dni Sztuki Performance we Lwowie, czasopismo literackie „Czetwer”, opozycyjna gazeta „Lwiwśka gazeta”, międzynarodowy projekt „L²” (Lwów–Lublin) oraz wiele innych projektów o mniejszej skali. Ideologicznym, fizycznym i materialnym centrum „Dzygi” jest jej galeria we Lwowie na ulicy Wirmeńskiej 35.